Werkwijze

Hoe moet ik mijn kind registreren als ik het bij een gastouder onderbreng?

Ik werk samen met drie bekende gastouderbureaus:

Het zijn alle drie prima gastouderbureaus, die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de opvang. Daar houd ik uiteraard rekening mee. Mocht u een ander gastouderbureau prefereren, geen probleem is altijd over te praten.

Het reserveren van opvanguren

Bij KOM reserveert u vooraf de opvanguren. Dat spreek ik samen met u af. Bij ziekte of afwezigheid van uw kind wordt het volledig gereserveerde aantal uren in rekening gebracht. Dat geldt niet bij vooraf geplande vakanties en langdurige ziekte. Voor de flexwerkende ouders graag 6 weken van te voren het werkrooster overleggen. Wat 1 maand van te voren gepland staat staat vast. Wanneer een kind ziek is zal ik na 2 weken in gesprek gaan met de ouders, maar zal minimaal 6 uur per week in rekening brengen.

Tarieven

Mijn tarief is marktconform en afhankelijk van het gastouderbureau waar u zich bij heeft aangemeld. Wilt u meer weten over de tarieven, bel me dan gerust. Ik neem graag alle opties met u door.

Waar moet u zelf voor zorgen

Het tarief is altijd inclusief lunch, fruit, drinken en een versnapering. Voor het volgende moet u zelf zorgen:

  • Luiers
  • Flesvoeding
  • Fruithapje/avondpotje
  • Dieetvoeding

 

Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving is belangrijk, klik hier voor meer informatie (pedagogisch beleidsplan)